Avlastningsturer

Avlastningsturer er et by-omfattende tilbud til ungdom og voksne med ulike diagnoser og behov som primært bor hjemme. Disse turene finansieres av boligkontoret/søknadskontoret i bydelen der deltakeren bor. Det må hvert år gjøres vedtak på at brukeren og familien har behov for tilbudet. I tillegg må det avtales at FFU, Ungmetro skal besørge tilbudet. Disse avtalene løper fra januar til desember og omfatter 11 helgeturer + 1 femdagers sommertur.

Prisen for bydelene er 6000 kr per deltaker pr tur fra og med 2020.

Avlastningsgruppa har 2 faste turledere som reiser med gruppa på alle turene. Turlederne har fokus på brukermedvirkning og er opptatt av å tilrettelegge for mestring på turene. Deltakerne får trent på ADL-ferdigheter ved å få ansvaret for ulike daglige gjøremål samt at de får trent på sosiale ferdigheter i samspillet med de andre.  Målet er at deltakerne skal oppleve nye ting i trygge rammer  på en positiv arena.

Turene starter normalt fredag kl 17.  og varer til søndag kl 17. Ved noen lengre turer kan disse tidene justeres.

Ca. 2 uker før avreise sender klubbleder ut turinformasjon til familiene og turlederne. På slutten av hver tur skriver turlederne en rapport som kort beskriver turen, og om det evt. var noe som kunne vært planlagt annerledes.

Klubbleder planlegger aktiviteten på turene og booker hytter/feriehus/leiligheter eller annen overnatting. Erfaringsmessig er det fint å bestille hytter fremfor vandrerhjem/pensjonat/hotell. Dette fordi det blir mer sosialt å være samlet i en felles hytte/ annet fellesareal. Vinterturene går som regel til byer/sentrale strøk, da dette ofte er gunstig med tanke på fremkommelighet og aktiviteter.

Turlederne tar mange bilder på turene. Mandagen etter tur lager klubbleder et digitalt fotoalbum fra turen som sendes ut til deltakerne og familiene. På denne måten får de hjemme også et innblikk i hva deltakerne har gjort på turen.

Turene gjennomføres i hovedsak med enhetens Opel Vivaro og destinasjonene ligger som regel innenfor 2-3 timers kjøring fra Oslo. Men det har også vært turer med tog og også med fly om vi har funnet rimelige billetter.

Vi kaller familiene/vergene inn til møte en gang i halvåret hvor vi evaluerer turene som har vært og planlegger turene for neste halvår. Her kan vi også utveksle erfaringer som kan være relevante for den andre arenaen samt at familiene/vergene får muligheten til å bli kjent med og knytte kontakt med turlederne.  Det er viktig at deltakernes behov blir kartlagt så vi kan tilby et tilrettelagt tilbud.

Pr. i dag er det fire faste deltakere som er med på turene. Disse har vært en del av gruppa i flere år og kjenner hverandre godt. Alle er også faste medlemmer på fredagsklubben og møtes også der de fredagene de ikke er på tur. Vi får tilbakemeldinger fra familiene på at turene har blitt en viktig del av deltakernes liv og at de har stort utbytte av turene.

Primærmålgruppen til avlastningsgruppa er deltakere som er selvstendige i den grad at de kan dele bemanningsgraden med de andre. Dvs. at de ikke har behov for mye hjelp i stell-situasjoner, at de kan gå noen km, at de følger gruppa og at de kan bo på hytte / rom uten turledere (evt. hvis turledere har hytte/ rom ved siden av deltakerne).

Fellesturene

Fire av avlastningshelgene er fellesturer hvor de andre medlemmene av klubben kan melde seg på og være med mot en egenandel. På disse turene er vi som regel mellom 12 og 15 personer som reiser og vi kjører som regel minibussen vi har i enheten. Klubbleder er som regel med på disse turene i tillegg til de faste turlederne.

En av fellesturene er en 5 dagers sommertur som gjennomføres i slutten av juni/ begynnelsen av juli. Denne turen går som regel til Skagen i Danmark, hvor vi reiser over med ferge fra Larvik. Denne turen er for mange et høydepunkt i løpet av sommeren og mange av deltakerne snakker om denne turen gjennom hele året.

Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål. 

Ole-Kristian Larsen

Fritidstilbud for utviklingshemmede

Ungdomstiltakene

Bydel Sagene, Oslo Kommune

Mobil: 90 11 33 75

ffu@ungmetro.no

www.facebook.com/fredagsklubben

www.ungmetro.no

 

Tips noen om siden