Stavanger kommunes våpen

Diskriminerende husleie

NFU Stavanger lokallag protesterer overfor kommunens fastsettelse av husleie til mennesker med utviklingshemning.

Stavanger kommune har fastsatt husleiesatser ut i fra kommunens fastsatte normer for gjengs leie. Men for leiligheter til mennesker med utviklingshemning, tar kommunen en husleie som kan være snaut 3000 kroner per måned over satsene som kommunen selv har vedtatt.

Stavanger kommune hevder på sin side at kommunens normer for gjengs leie ikke gjelder bodfellesskap hvor husleiene er fastsatt ut fra boligens tilstand, størrelse, fellesareal og grad av
service og betjening. I de bofellesskap som har høy husleie, er betjening og andel av fellesarealene inkludert i beregningsgrunnlaget ved fastsettelse av leien.

Det å etablere egne regler for husleiefastsettelse i bofellesskap, kan være diskriminerende i seg selv. Tjenesteytingen er det kommunen som plikter å yte, betalingen for tjenester er bestemt i annet lovverk og skal ikke inngå i husleien.

Det er vanskelig å se at kommunen ikke er ute på tynn i sine begrunnelser.

Jens Petter Gitlesen

Tips noen om siden