NFUs arbeidsprogram

Det er landsmøtet i NFU som bestemmer hvilke mål NFUs organisasjon skal jobbe mot.
Dette er beskrevet gjennom 10 ulike hovedmål.
Disse målene kaller vi NFUs prinsipprogram.
Arbeidsprogrammet bygger på dette programmet og er inndelt tematisk etter disse 10 prinsippene. 

NFUs arbeidsprogram 2021-2024 lastes ned her

Landsmøtet vedtar et nytt arbeidsprogram for hver landsmøteperiode. Én landsmøteperiode går over fire år. Dette arbeidsprogrammet gjelder fra 2021-2024. 

NFU sitt arbeidsprogram er hele organisasjonens arbeidsprogram.  NFUs prinsipper utgjør målene i arbeidsprogrammet.

Prinsippene bygger på målene i FNs konvensjon for mennesker med nedsatt funksjonsevne, CRPD, i Norge kalt Funksjonshemmede-konvensjonen og på formålsparagrafen i NFUs vedtekter, § 1.NFU er en menneskerettighetsorganisasjon som arbeider for full deltagelse, likestilling og mot diskriminering. (NFUs vedtekter, § 1.)

NFU skal ivareta interessene til mennesker med utviklingshemning og deres familier overfor sentrale, regionale og lokale myndigheter. 

Alt arbeid i NFU skal styres av et mål om å jobbe for likestilling og mot diskriminering av mennesker med utviklingshemning i samfunnet.

Tips noen om siden