Protokoll og uttalelser fra Landsmøtet 2012

Landsmøtet kom frem til 3 uttalelser som ble sendt ut til politikere og presse.

Tips noen om siden