Kommunevåpen, Selbu kommune

Omsorgsgetto i Selbu

Selbu kommune planlegger å bygge omsorgsbolig for åtte personer. Bygget samlokaliseres med omsorgsboliger for 11 andre beboere og skal ligge et steinkast fra sykehjemmet.

Kommunen vedtok finansieringsplan

Mandag den 26. juni vedtok kommunestyret i Selbu kommune en finansieringsplan for nye omsorgsboliger. Omsorgsboligene vil bli en rekke på åtte leiligheter som ligger sammen med 11 andre omsorgsboliger. Kommunen planlegger å samle de fleste av innbyggerne med bistandsbehov i et lite og avgrenset område. I tillegg til sykehjemmet, skal det samlokaliseres personer med rusproblemer, psykiske lidelser og utviklingshemming.

NFU var i dialog med kommunen og anbefalte kommunen å:

  • Prioritere varierte boformer som er en del av eller inngår som en del av den ordinære bebyggelsen
  • Åpne for at beboerne kan få valgmuligheter mellom å eie eller å leie bolige
  • Sikre valgmuligheter i valget av hvor og med hvem en vil bo
  • Åpne for muligheten av at beboere med utviklingshemming også kan ha ønsker om å flytte etter noen år
  • Unngå konsentrasjoner av boliger for mennesker med utviklingshemming, spesielt unngå at boliger for mennesker med utviklingshemming etableres i tilknytning til sykehjem, boliger beregnet for psykisk syke, institusjoner for rusmisbrukere, barneboliger eller avlastningsboliger for barn.
  • Legge til rette for at mennesker med utviklingshemming også kan bo i ordinære boliger.
  • Utviklingshemming setter i seg selv ingen spesielle krav til byggets utforming. Unngå tvangsflytting.

Pårørende har protestert mot kommunens planer, uten at det foreløpig har påvirket kommunens planer.

Arbeidsmiljø og effektiv drift som begrunnelse

–I tillegg til de åtte boligene vil det også bli bygd en daglig personalbase med kontor, møterom, spiserom, garderober og dusjmuligheter. Det vil gi en helt ny arbeidshverdag for de ansatte som i dag ikke har noen fast base og oppmøtested, sier leder for miljøarbeidertjenesten Heidi Bente Stokke til avisen Selbyggen.

-For oss som arbeider i miljøarbeidertjenesten vil et nytt bygg bety at vi får felles arbeidsbase der både ledelsen og de andre ansatte samles, forteller Heidi Bente Stokke videre.

I kommunens sakspapirer vektlegges også besparelser på drøyt en million årlig som følge av redusert behov for nattevakt.

Uheldig løsning

Fylkesleder Frode Strømman i NFU Sør-Trøndelag reagerer på kommunens planer.

–Her blir ikke bare de åtte som skal flytte inn berørt, men også naboer som allerede bor i Nestansringen. Det er mer enn åtte boliger det handler om. Her er det en stor ansamling av beboere som trenger mye hjelp ,og det er veldig uheldig. Hele tilværelsen vil dreie seg om hjelp og tjenester, og det er ikke god inkludering, sier fylkesleder Frode Strømman til avisen Selbyggen.

Da Råd for eldre og funksjonshemmede behandlet finansieringssaken foreslo SAFO’s representant et punkt som sa at før endelig byggevedtak skulle fattes så måtte planene forelegges NFU for uttalelse. Forslaget fikk bare stemmene til representantene fra SAFO og FFO, mens ordføreren og representantene fra Selbu Pensjonistforening stemte mot, skrive Selbyggen.

-Vi vil ikke gi oss. Vi skal ikke bestemme hva kommunen skal gjøre, men å velge bort brukermedvirkning er alvorlig. Vi er utrolig skuffet over måten saken blir kjørt på, avslutter Frode Strømman, fylkesleder i NFU overfor avisen Selbyggen.

Jens Petter Gitelsen

27 juni 2017

Tips noen om siden