Årsmelding 2020

ÅRSMELDING for året 2020

 

Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU)

 

Lokallag: GJØVIK

                                  

Fylkeslag: OPPLAND

 

 

 

Navn på kommune: GJØVIK

 

Styrets sammensetning:

 

Da årsmøtene avholdes på våren, må både styret som ble valgt på årsmøtet året før (2019) og som satt fram til årsmøtet i 2020, samt det styret som ble valgt på årsmøtet i 2020 og skal sitte fram til årsmøtet i 2021, være nevnt i årsmeldingen.

 

Styret som satt i 2019 frem til årsmøtet i 2020. Dato for valg: 6 februar 2020

Leder:                        Geir Kjelstad

Nestleder:                Hedda Døssland

Styremedlem:          Brit Briskelund

Styremedlem:          Trude Fossan

Styremedlem:          Hege Dysthe Nerseth

Varamedlem:           Siri Fuglem Berg

Varamedlem:           Naomi Mukantunzi

 

Styret som satt i 2020 frem til årsmøtet i 2021. Dato for valg: 16 februar 2021

Leder:                        Geir Kjelstad

Nestleder:                Hedda Døssland

Styremedlem:          Brit Briskelund

Styremedlem:          Trude Fossan

Styremedlem:          Rolf-Gunnar Smistad

Varamedlem:           Siri Fuglem Berg

Varamedlem:           Naomi Mukantunzi

 

 

Møter – aktiviteter – arrangementer:

 

Styremøter:

 

Gjøvik lokallag har avholdt 2, et med fysisk oppmøte (02.06.20), og et via nett (02.11.20).

Hedda Døssland, Rolf-Gunnar Smistad og Geir Kjelstad har deltatt på årsmøtet til fylkeslaget i september 2020.

 

Info brev til medlemmer:

 

Leder har sendt ut hyggelig og informativt sommer brev, og julebrev.

 

Hedda Døssland og Geir Kjelstad har deltatt i samarbeidsmøte med Tilrettelagte tjenester i Gjøvik kommune. (10.11.2020)

 

 

FTU. Friluftsliv tilrettelagt for Utviklingshemmede fortsetter i samarbeid med DNT og Gjøvik kommune. Det har vært noen treff tross Covid 19. Edny Blokkum Kjelstad er lokallagets representant.

 

Vi deltar fortsatt i ROM, et prosjekt Gjøvik kommune har i samarbeid med Voksne for barn. Edny Blokkum Kjelstad i NFU er støtteperson. Det har ikke vært mulig å gjennomføre alle møtene dette året.

 

 

Kurs- og studievirksomheten

 

Har også vært satt på vent pga. Covid19 situasjonen.

 

Medlemmer som har tillitsverv på fylkesplan og sentralt plan

 

Her nevnes medlemmer som sitter i fylkesstyret, i ulike utvalg som fylkeslaget har,

og medlemmer som er i Landsstyret eller i sentrale utvalg i NFU.

 

Fylkeslaget:

Geir Kjelstad er innvalgt som medlem av valgkomiteen for NFU Innlandet.

 

Eksterne råd og utvalg:

Hedda Døssland sitter i Rådet for funksjonshemmede i Gjøvik kommune,

Edny Blokkum Kjelstad er varamann.

Kari Flagstad deltar i NAV Hjelpemiddelsentralen Oppland brukerutvalg.

Hedda Døssland er varamedlem her.

Prosjekt for innføring av selvbestemmelse og brukermedvirkning for personer med utviklingshemming innen helse og omsorg i Gjøvik kommune:

Hedda Døssland (Rådet for funksjonshemmede), Kari Flagstad (NFU).

Utviklingsprosjekt «Aktivitet og arbeidstrening», hvor

Geir Kjelstad og Hedda Døssland har deltatt fra NFU. Samarbeidsprosjekt i regi av Gjøvik kommune, med NFU, ATS og NAV.

Bjug Ringstad er nestleder i Studieforbundet Næring og Samfunn sentralt, (til sommer 2020). Bistår enkeltmedlemmer nasjonalt i rettighetssaker. Medlem av valgkomiteen i NFU (sentralt).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Økonomi:

 

Status over den økonomiske stillingen:

Se vedlagt signert og revisorgodkjent regnskap.

 

Antall medlemmer:

 

Medlemmer pr. 31.12.2019.: 65 stk                                         

Medlemmer pr. 31.12.2020.: 62 stk                                                    

 

Sted:

Dato:

 

 

Enten leder, eller to styremedlemmer må signere.

 

 

__________________________                                            _________________________

Underskrift leder/styremedlem                                             Underskrift styremedlem

Tips noen om siden