Handlingsprogram 2021

                            Handlingsprogram 2021

                                               Gjøvik lokallag

Landsmøtet som vedtar arbeidsprogram for NFU er utsatt. Vi forholder oss fortsatt til det tidligere vedtatte program.

NFU Gjøvik lokallag vil ha fokus på:

 

Prinsipp 3. (Reell innflytelse på eget liv)

Vi vil fortsette arbeidet med selvbestemmelse for utviklingshemmede i Gjøvik.

Prinsipp 4. (Tjenester og ytelser)

Det er fortsatt behov for utgiftsdekning for tilsynsordninger før og etter skoletid, ungdomsskole og videregående skole.

Prinsipp 5. (Opplæring)

Lærerkandidatordningen bør være et reelt alternativ innen videregående opplæring.

Alle personer med utviklingshemming har rett til voksenopplæring for videreutvikling av egne ferdigheter og kompetanse.

Prinsipp 6. (Eget hjem)

Retten til tjenester er uavhengig av hvor man velger å bo.

Prinsipp 8. (Rett til arbeid)

Vi vil fortsatt arbeide for å videreutvikle arbeidsmulighetene for utviklingshemmede.

Prinsipp 9. (Ferie og fritid)

Ved reiser ut fra hjemmet som betinger ledsager må en minst få dekket utgifter tilsvarende sine vedtatte enkeltvedtakstimer.

 

 

 

Tips noen om siden