Hefte Inspirasjon til vekst

Dette er et hefte som skal gi inspirasjon til deg som skal verve nye medlemmer til NFU.

Heftet er ett av flere tiltak som gjøres av NFU for å få flere medlemmer i organisasjonen.

Tips noen om siden