Hefte om rekruttering

Heftet om rekruttering - Kurs og aktivitetsforslag for barn og unge i NFU og deres familier - er et bidrag i dette arbeidet. .

De gode eksemplene som blir beskrevet er innspill fra fylkes- og lokallagene.

Heftet må betraktes som et levende dokument med rom for endringer underveis.

Nye forslag til aktiviteter mottas derfor med takk.

Rekrutteringshefte - Kurs- og aktivitetsforslag for barn og unge i NFU og deres familier

Tips noen om siden