Reportasjebok om overganger - kun for nedlasting

Eksempelsamlingen "Elever med nesatt funkjsonsevne - Fokus på overganger mellom ulike skoleslag", inneholder 12 reportasjer om barn, ungdom og unge voksne med funksjonsnedsettelser som har vært gjennom overganger til henholdsvis barneskole, ungdomsskole, videregående skole og folkehøgskole/arbeidsliv. Her formidles noe av den kunnskapen og erfaringen som de mange involverte partene høstet gjennom disse prosessene.

Boken kan lastes ned her

Produsent Norsk Forbund for Utviklingshemmede