Bergen Budsjett 2014

NFU's arbeid nytter! -Viktige saker er inne i budsjettet igjen! Etter flere års målrettet jobbing i styret i NFU Bergen lokallag ser vi nå noen resultater.

Bergensbudsjettet 2014

Etter flere års målrettet jobbing i styret i NFU Bergen lokallag ser vi nå noen resultater. Derfor var leder Kari Elster Moen veldig lettet da NRK Hordaland intervjuet henne etter at byrådet la fram budsjettet for bystyret mandag 23. september. Hør innslaget her: Radiointervju med lederen i Bergen lokallag

Budsjettforslaget som ble lagt fram for bystyret sist mandag viser at byrådet har satt av 32 millioner til å bygge ett bofellesskap i perioden 2014-2016. Det skal bygges 2-3 barneboliger. Det er satt av 1,5 mill til mer fleksible støttekontakttjenester, og det er er planlagt en økning i dagsenterplasser. I tillegg skal Bergen kommune ha fokus på SFO-tilbud og skoletilsynsordning på ungdomsskoletrinnet og på videregående skole. Se bybudsjettet her: Bergens budsjett 2014

Kom gjerne med innspill til styret om dette temaet. Send kommentaren din til Kari Elster Moen på e-post: klemoen@gmail.com

Tips noen om siden