Årsmøte 2014

Interessepolitisk arbeid var tema på årsmøte i NFU Bergen lokallag

Den 6. mars ble det avholdt årsmøte i NFU Bergen lokallag. Vi var så heldige å få besøk av vår tidligere leder Tom Skauge og forbundslederen vår Jens Petter Gitlesen.

Tom snakket om bakgrunnen for, og viktigheten av interessepolitisk arbeid. Det er viktig at vi organiserer oss og står sammen for å påvirke de offentlige tjenestene. Ikke minst er det viktig for at politikerne ikke skal glemme sine gode intensjoner. I vårt tilfelle gjelder det oppfølgingen av HVPU-reformen. For eksempel lovnaden som ble gitt i Bergen bystyre på 90-tallet som sa at alle utviklingshemmede skulle ha sin egen bolig. Målet er ikke nådd når 104 fortsatt står i kø!

Jens Petter fortalte om sitt arbeid på Stortinget for at stortingsmeldingen om levekår for utviklingshemmede skulle bli mer enn fagre ord. Det har resultert i et vedtak i Stortinget som forplikter regjeringen å nedsette et utvalg for å utarbeide konkrete tiltak. Se nyhetssak på NFU sin hovedside: Stortinget krever tiltak. Stortingsmeldingen finner du her: (Mld.St.45 Frihet og likeverd -Om mennesker med utviklingshemming.)

Rettighetsfesting av BPA (brukerstyrt personlig assistanse) har også vært en viktig sak Jens Petter har jobbet med i det siste. Regjeringen har nå sagt at de vil lovfeste retten til BPA! Se artikkel om dette på hovedsiden her. Vi takker Jens Petter for et godt arbeid og gratulerer med resultatet! Ordningen kan bli bedre, men litt er bedre enn ingenting!

I Bergen lokallag vil vi jobbe videre med våre kjernesaker som er bolig, avlastning, støttekontakt, tilrettelagt arbeid med flere. Vi trenger fortsatt mange medlemmer og mennesker som ønsker å engasjere seg i styret! Vi takker for to nye medlemmer i styret etter dette årsmøtet! Ta gjerne kontakt med oss om du ønsker å melde deg til tjeneste! Vi står på for utviklingshemmedes rettigheter i Bergen kommune! Årsmelding fra styret for 2013 finner du her: Årsmelding 2013.

Kari Elster Moen 10.03.2014

Tips noen om siden