NFUs uttalelse vedr. Midttunvegen omsorgsboliger

Reguleringsplan for bofelleskap på Nesttun, Midttunvegen omsorgsboliger, hvor planen er ute til offentlig høring og NFUs uttalelse i sakens anledning.

Byråd for helse og omsorg og Etat for utviklingshemmede har bestilling en reguleringsplan for bofelleskap til 8 personer i Midttunvegen omsorgsboliger. Reguleringsplanen foreslår utbygging av 12 leiligheter.

NFUs uttalelse til reguleringsplanen kan du lese her

Tips noen om siden