Årsmøtet 2018

Onsdag 7. mars hadde NFU-Bergen lokallag temamøte og årsmøte i lokalene til Bergen kommune innbyggerservice i Kaigaten 4.

I forbindelse med årsmøte i NFU-Bergen lokallag arrangerte vi også et tema møte. Under temamøtet hadde vi orientering omkring arbeid i VTA bedrift, arbeid på dagsenter og prosjektet "Helt med".

Det var orientering fra Nordnes verksteder v/Steinar Sellevold, fra Christiegården dagsenter orienterte Evelyn Møgster og vår egen Steinar Løland orienterte om prosjektet "Helt med".

Det var flotte orienteringer og ikke minst viktige tema. De fremmøtte fikk muligheten til å stille spørsmål i forbindelse med innleggene.

Orienteringen fra Nordnes verksteder AS kan du lese her.

Etter tema delen gikk vi over til årsmøte.

Inkallingen til årsmøte kan du lese her.

Årsberettningen fra NFU-Bergen lokallag kan du lese her.

Tips noen om siden