Samarbeidspartnere i Norge

I Norge er NFU medlem av Samarbeidsforumet av Funksjonshemmedes Organisasjoner (SAFO)

SAFO logo 

SAFO fremmer samarbeid, samhandling og faglig utvikling av medlemsorganisasjonenes interessepolitiske arbeid, samt arbeider for å styrke medlemsorganisasjonenes innsats og rolle i arbeidet med påvirkning av myndighetenes politikk overfor funksjonshemmede. SAFOs styrke er bredden av hovedgrupper av funksjonshemmede som samarbeidsforumet representerer og den faglige og erfaringsbaserte kunnskap medlemsorganisasjonene innehar.SAFO

SAFO består foruten av NFU, også av følgende organisasjoner:

   


Norges Handikapforbund (NHF)
Galleri Oslo Schweigaardsgate 12
0134 Oslo24 10 24 00
24 10 24 99 fax

Foreningen Norges døvblinde (FNDB)

 
Postboks 5922, Majorstua
0308 OSLO

22 93 33 50
22 93 33 51
teksttlf
22 93 33 52

Tips noen om siden