Samarbeidspartnere i Norden

Nordisk Samarbeidsråd (NSR) er et samarbeidsråd for søster-organisasjonene i Norden. Vi møtes to ganger i året, utveksler informasjon og samordner synspunktene våre overfor nordiske myndigheter og Inclusion Europe og Inclusion International.

Aktiviteten i NSR finansieres av den enkelte medlemsorganisasjon. NSR har også kontakt med et nordisk nettverk av forskere og et nordisk nettverk med utgangspunkt i ansatte i tjenestene og fagpersoner.

NFU er representert ved:
Forbundsleder Jens Petter Gitlesen
Generalsekretær Vibeke Seim-Haugen
og landsstyremedlem Anne Jorunn Økland

I tillegg til NFU består NSR av:

FUB, Sverige

Klippan, Sverige

LEV, Danmark

Throskahjalp, Island

FDUV, Finnland

DUV, Åland

Steg for Steg, Finnland

 

 

Tips noen om siden