Vern mot overgrep

Mennesker med utviklingshemming er sårbare og risikoutsatt med hensyn til ulike typer overgrep generelt og seksuelle overgrep spesielt. Risikoen er større enn for befolkningen for øvrig og svært få overgrepssaker blir anmeldt. Nå er nettsiden vernmotovergrep.bufdir.no lansert.

Tips noen om siden