Stortingsrepresentant Kirsti Bergstø (SV)

Utviklingshemmedes rett til ferie

Stortingsrepresentant Kirsti Bergstø (SV) stiller Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (FrP) spørsmål om hvorfor mennesker med bistandsbehov ikke kan få med seg tjenesteytere på ferietur.

Bergens Tidende skrev om Johanne på 17 år som fryktet at Spaniaturen ville gå i vasken. Johanne er avhengig av bistand og hun fikk ikke anledning til å ha med seg tjenesteytere på ferieturen. Yvonne (26) var i akkurat samme situasjon (se bt.no den 16.11.2015). Dette er på langt nær de eneste to som opplever kommunal uvillighet. Saken er en gjenganger og NFU har fått mange henvendelser om forholdene gjennom alle år. Stadig flere kommuner tror det er penger å spare på å gjøre seg vanskelige. Sist ut er Suldal kommune som nå har varslet at det skal bli slutt på tilrettelgging for ferieturer for mennesker med bistandsbehov.

Stortingsrepresentant Kirsti Bergstø (SV) stiller arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (FrP) spørsmålet:

 

«Bergens Tidende skrev den 9. november om Johanne på 17 år som ikke får anledning til å reise på ferie. Johanne har behov for bistand og mottar kommunale tjenester. Hun får ikke ta med seg tjenesteytere på den planlagte ferieturen. Hadde Johanne organisert tjenestene i form av brukerstyrt personlig assistanse, kunne assistentene bistått Johanne under ferieturen.
Hva vil statsråden gjøre for å rette opp denne forskjellsbehandlingen?»

 

Stortingsrepresentant Kirsti Bergstø har også ved mange tidligere anledninger satt levekårene til mennesker med utviklingshemning på den nasjonale politiske dagsorden. NFU  takker Kirsti Bergstø for innsatsen og håper på et positivt svar fra arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (FrP).

Les spørsmålet fra Kirsti Bergstø

Jens Petter Gitlesen

19 november 2015

Tips noen om siden