Våpenskjold til Rogaland fylkeskommune

Urett mot elever med utviklingshemning

Ved systematisk å ta elever med utviklingshemning inn på studieforberedende utdanningsløp, har Rogaland fylkeskommune kunnet gi elevene en time kortere skoledag enn andre elever. Vil Rogaland fylkeskommune rette opp i forholdene?

NFU Rogaland fylkeslag har nå bedt fylkesordføreren svare på når og hvordan fylkeskommunen vil rette opp i de ulovlige forholdene.

Brev fra NFU Rogaland fylkeslag:

 

Fylkesordfører Janne Johnsen

Postboks 130  
4001 Stavanger   


Inntak og skoledagens lengde for elever med utviklingshemning

I det siste tilsynet med videregående opplæring i Rogaland fylkeskommune, våren 2014, ble det blant annet avdekket at elever med utviklingshemning systematisk ble tatt inn på studieforberedende utdanningsløp. Praksisen er ulovlig. 

Elever med utviklingshemning er den eneste elevgruppen hvor ingen går videre på universitets- eller høgskolestudier. Det er vanskelig å se annen hensikt med Rogaland fylkeskommunes inntakspraksis enn at fylkeskommunen på den måten kan begrense undervisningen til 842 årstimer. De 11 andre utdanningsløpene har nemlig 981 årstimer.  

Urimeligheten med inntakspraksis er såpass åpenbar at den må ha vært velkjent blant visse miljøer i fylkesadministrasjonen. Fylkeskommunen ble kjent med fylkesmannens pålegg allerede i forbindelse med den foreløpige tilsynsrapporten i vår. Ikke noe er blitt gjort for å rette opp forholdene i skoleåret 2014/2015.  

NFU Rogaland fylkeslag håper fylkesordføreren kan svare på når fylkeskommunen vil rette opp sin inntakspraksis, hva fylkeskommunen vil gjøre med elever som allerede er tatt inn på ulovlig vis og hva fylkeskommunen vil gjøre overfor utviklingshemmede som har gjennomført en videregående opplæring med 842 årstimer.   

 

Stavanger 24. september 2014  

Med hilsen 

for NFU Rogaland fylkeslag  
Odd Kåre Barkved

leder  

Tips noen om siden