Logo til Dagbladets kultursider

Ukultur i Dagbladet

Dagbladet har i flere sammenhenger vært påpasselig med ikke å anvende stigmatiserende språk. Når "utviklingshemmet" benyttes som negativ karakteristikk, bruker Dagbladet språket både sårende og stigmatiserende.

- Nordmenn er som en utviklingshemmet fetter som har vunnet i Lotto, er overskriften fra fredag den 20. februar. Overskriften gjengir manus, skrevet av filmregissør, journalist og forfatter Ronnie Sandahl.

Dagbladoppslag den 20. februar 2015

Utsagnet er unødvendig. Å bruke det beskrivende ordet "utviklingshemmet" normativt og nedsettende, er stigmatiserende og egnet til å såre personer i den aktuelle gruppen.

Utviklingshemning har ikke noe med saken å gjøre. Ordbruken belyser ikke annet en manglende språklige ferdigheter i avisen og hos manusforfatteren.

Jens Petter Gitlesen

22 februar 2015

Tips noen om siden