Planlagt omsorgsbolig i Trøgstad kommune

Trøgstad famler videre

Trøgstad kommune vil på død og liv bygge en stor omsorgsbolig som ingen vil ha. Problemene har vokst og nå er kommunens ordfører innklaget til kommunens kontrollutvalg for å ha betalt byggefirmaet KonseptPLUSS 9 millioner for ikke å gjøre mer med saken.

Foto av Christian Granli

Christian Granli (H) har klaget ordførerens utbetaling av ni millioner kroner til KonseptPLUSS inn for kommunens kontrollutvalg

Kommunen har sagt opp avtalen med KonseptPLUSS som skulle planlegge og bygge omsorgsboligen fordi regelverket om offentlige anskaffelser var brutt. Nå har kommunens ordfører betalt KonseptPluss 9 millioner kroner, en avtale som ikke er forelagt kommunestyret. Høyres gruppeleder, Christian Granli, har klaget saken inn til kommunens kontrollutvalg.

Les omtale av saken i Kommunal rapport

Jens Petter Gitlesen

Tips noen om siden