Torill Vagstad

Torill Vagstad frifunnet av tingretten

NFUs fylkesleder i Hedmark og hennes ektefelle gjorde ikke noe straffbart da de lot en kvinne med lett utviklingshemning få bo hos dem, sier dommen fra Sør-Østerdal Tingrett.

Ei ung kvinne med lett utviklingshemning ønsket ikke å dra tilbake til bofellesskapet hvor hun var blitt bosatt. Hun ba om å få bo hos NFUs fylkesleder, Torill Vagstad, noe hun fikk lov til. Dette medførte at NFUs fylkesleder og hennes ektefelle ble påtalt for brudd av straffelovens paragraf §390a:

«Den som ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd krenker en annens fred eller som medvirker hertil straffes med bøter eller fengsel inntil 2 år.»
Straffesaken gikk for Sør-Østedal tingrett. I dag falt dommen: NFUs fylkesleder og hennes ektemann, har ikke brutt straffeloven ved å la kvinnen med utviklingshemning få være på besøk. NFU er glade for dommen. I begrunnelsen for dommen, hevder tingretten at ingen av betingelsene for domfellelse er oppfylt.
25 august 2016

Tips noen om siden