Ordfører Kjetil Hestad

Taletrengt kunnskapsløshet

En kan forstå at ikke alle ordførere er like godt kjent med politikken overfor mennesker med utviklingshemning. Det er vanskeligere å forstå ordførere som absolutt må dokumentere sin kunnskapsløshet.

Samarbeidsrådet i Sunnhordland, ledet av Tysnesordfører Kjetil Hestad (Ap), dro på tur til Danmark for å lære hvordan omsorgen for mennesker med utviklingshemning ble drevet hos våre naboer. Studieturen ble lagt til Skansebakken, en institusjon med 46 beboere. Skansebakken ligger tilbaketrukket fra det øvrige samfunnslivet i Vejle Kommune. Beboerne tilbringer hele døgnet på institusjonen. Skansebakken gjør heller ikke noe for å dekke over at de er en institusjon. På hjemmesiden omtales ikke beboernes hjem, men det benyttes begreper som avdelinger og døgnplasser.

Samarbeidsrådet i Sunnhordland hadde ikke gjort hjemmeleksen sin og var ikke klar over at de besøkte en versting i europeisk sammenheng.

FN-komiteen som overvåker statenes etterlevelse av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne, kom med hard kritikk av Danmarks institusjonsbygging (se kommentarer ang. artikkel 19). Europarådets og menneskerettighedskommissær Nils Muižnieks har gjentatte ganger kritisert Danmark for å sette menneskerettighetene til side og gjenninnføre institusjonene.

Institusjonen er en administrativ forordning som er styrende på alle livsområdene til beboerne. Institusjonen er det motsatte av selvbestemmelse og valgfrihet. Institusjonene er segregering. Nettopp derfor har vi forlatt institusjonsomsorgen. Men Tysnesordføreren og lederen for Samarbeidsrådet i Sunnhordland, Kjetil Hestad, hadde neppe fått med seg dette. Da han ble forklart at han ledet en studietur i menneskerettighetsbrudd, gikk ordføreren i forsvar.

Ordfører Kjetil Hestad ser ikke problemer med store bofellesskap. Stikk i strid med forskningen på feltet, hevder ordføreren at nedbygging av institusjonene har ført til ensomhet (se Söderström og Tøssebro, 2010, side 42).

Fylkesleder Geir Tore Søreide og forbundsleder Jens Petter Gitlesen imøtegikk Tysnesordførerens påstander i avisen Sunnhordland.

Vi får håpe at lederen av Samarbeidsrådet i Sunnhordland, Tysnesordfører og Arbeiderpartipolitikeren Kjetil Hestad tar lærdom og i framtiden setter seg inn i sakene han styrer med.

Mennesker med utviklingshemning er svært avhengig av en velfungerende kommune. Det at kommunene følger menneskerettighetene og internasjonale konvensjoner, bør være en selvfølgelighet også i Tysnes.

Jens Petter Gitlesen

24 april 2015

Tips noen om siden