Likestillings- og diskrimineringsombud Synniva Ørstavik

Foto: CF Wesenberg.

Takker nei til referansegruppe

Likestillings- og diskrimineringsombudet takket nei til deltakelse i Kaldheimutvalgets referansegruppe.

Torsdag den 15. januar var det første møtet i referansegruppen til Kaldheimutvalget. Svært mange var invitert, blant annet likestillings- og diskrimineringsombudet. Likestillingsombudet takket nei til deltakelse fordi "Vi ønsker derfor ikke delta i referansegruppen for et utvalg som vi mener mangler den nødvendige legitimitet et så viktig mandat krever".

 

Les også

Tidligere omtale på NFU sine nettsider:

 

Jens Petter Gitlesen

17 januar 2015

Tips noen om siden