TV 2 logo

TV 2 feiget ut

Når TV 2 trekker seg ut fra saker hvor mennesker med utviklingshemning er fratatt både selvbestemmelse og ytringsfrihet, er det vanskelig å se at mediagiganten etterlever sitt samfunnsmandat.

Takket være avisen Østlendingen, har noen har fått med seg at NFUs fylkesleder i Hedmark, Torill Vagstad, og hennes ektefelle ble ilagt besøksforbud overfor en kvinne med lett utviklingshemning som oppsøkte deres hjem. I samråd med Fylkesmannen i Hedmark ble også vår fylkesleder anmeldt etter kidnappingsparagrafen fordi NFUs fylkesleder lot kvinnen få lov til å bo hos seg.

Besøksforbud og kidnapping er alvorlig nok, men en trenger ikke bekymre seg så mye over NFUs fylkesleder og hennes ektefelle. De er ressurssterket overskuddsmennesker. Situasjonen er langt verre for kvinnen med utviklingshemning som er fratatt sin samtykkekompetanse. Hun får ikke lov til selv å bestemme hvor hun skal bo eller hvem hun skal omgås.

TV 2 brukte mye tid på saken og gjorde mange og lange opptak, før de bakket ut. Det samme skjedde for noen måneder siden i en lignende sak i Kongsvinger. Etter innledende reaserch og opptak, feiget TV-kanalen ut av saken. Tilbake satt en tungt medisinert mann som også var fratatt sin samtykkekompetanse og tvunget til å bo et sted hvor han ikke ville bo. Da TV 2 skulle intervjue vedkommende, ble de nektet. Mannen ønsket å få uttrykke sin mening, men fordi han ikke hadde samtykkekompetanse, ble han til og med nektet sin ytringsfrihet.

I saken fra Elverum har kvinnen med lettere utviklingshemning blitt fratatt sin telefon. Media som har kontaktet henne er blitt henvist til talspersoner for kvinnen, talspersoner som fylkesmannen i Hedmark har oppnevnt.

Da TV 2 feiget ut av saken fra Kongsvinger, skjedde det etter at ledelsen i TV 2 var blitt advart mot å forfølge saken. En sentral person hos Fylkesmannen i Hedmark tok nylig kontakt med media og advarte dem mot å gi saken fra Elverum dekning. Kvinnen tok skade av mediadekningen og saken kunne ende i Pressens faglige utvalg, hevdet den statsansatte.

Det er vanskelig å forstå at TV 2 gir etter for press. Jeg trodde at media skulle verne om ytringsfriheten og offentlighetsprinsippet. Tidligere var det å motstå press fra dem som vil hindre åpen debatt en dyd i journalistikken.

Det er pressens rett å informere om det som skjer i samfunnet og å avdekke kritikkverdige forhold. Å beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep eller forsømmelser fra offentlige myndigheter og institusjoner, er pressens samfunnsansvar.

TV 2 synes å ha gitt etter for press. Takk og pris så har vi avisen Østlendingen!

Siste: To av de involverte TV 2 ansatte har tatt kontakt. De hevder at innholdet i denne artikkelen ikke stemmer og krever artikkelen slettet. Fra NFU sin side, ser vi ingen feil i fremsstillingen. Saken fra Kongsvinger som TV 2 etter planen skulle sendt i vår, hevder TV 2 vil bli sendt, men de venter på noen saksdokumenter. NFU ser ikke at TV 2 mangler noen relevante sakspapirer. (Oppdatert den 16.10.2015)Relevante omtaler angående saken i Elverum:

Jens Petter Gitlesen

15 oktober 2015

Tips noen om siden