Leirdeltakere i svømmebasenget

Sommerleiren på Halsnøy

Sommerleiren på Halsnøy er over for i år. Deltakerne har dratt hver til sitt, men mange vil treffes igjen på leiren til neste år.

Leiren på Halsnøy arrangeres av Norsk Folkehjelp, Frivillighetssentralen på Stord og NFU. I år var det snaut 100 personer som deltok på leiren og bodde på Sunnhordland Folkehøgskole. Aktivitetene var mange, blant annet bowling, natursti, tegning, forming, kino, bowling, svømming, fotball og sminking. Det var også satt av tid til shopping.

Om kvelden var det diskotek og dans, utenom på fredagen da diskjockey ble erstattet med levende musikk.

Vennskapsbånd ble knyttet. Trivsel, samhold og gode muligheter for innendørsaktivitet gjorde at heller ikke regnvær maktet å legge noen demper på stemningen. De aller fleste deltakerne varslet at de ville komme tilbake til neste år.

Et skår i gleden er at flere kommuner ikke er villige til å sende tjenesteytere med personer med omfattende bistandsbehov. Til tross for mye gratis og frivillig hjelp, er det dessverre en del som ikke får anledning til å delta på leiren. De som ikke får mulighet til å delta, er de som kanskje har størst behov for å komme seg en tur ut og oppleve mer enn hverdagen i bofellesskapet.

På NFU sin facebookside kan en se bilder fra leiren. På Youtube er en filmsnutt fra leiren.

Jens Petter Gitlesen

4 juli 2016

Tips noen om siden