Kommunevåpen til Sandefjord

Sandefjord krever ulovlig egenbetaling

Egenbetaling for tilsynsordning for utviklingshemmede på ungdomstrinnet følger satsene til ordinær SFO, har Sandefjord kommune bestemt. Problemet er at elever på ungdomstrinnet verken har SFO-ordning eller tilsynsordning.

SFO er en ordning som gjelder fra 1. til 4. årstrinn. For barn med særskilte behov, gjelder ordningen til og med 7. årstrinn. Etter dette finnes ikke noe som formelt sett heter SFO. Den som har behov for bistand har imidlertid rett på det etter helse- og omsorgstjenesteloven, men for slike tjenester er det i hovedregelen ikke egenandeler.

nettsiden til Sandefjord kommune, kan en lese: "Egenbetaling for tilsynsordning for utviklingshemmede på ungdomstrinnet følger satsene til ordinær SFO". En finner også at opphold 4-5 dager per uke har en egenandel på 2212 kroner.

Jens Petter Gitlesen

30 desember 2013

Tips noen om siden