Samfunn for alle nr. 4 2015

Nå er Samfunn for Alle nr 4. 2015 her.

I SFA 4 2015 kan du lese om:

  • Vergemålsordningen og legerollen
  • Veien fra avvik mot tillit
  • Vergemålsloven og klagesaker
  • Hverdagen med Casper
  • Mestring og velferdsteknologi

Tips noen om siden