Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne

SAFO protesterer

SAFO beklager Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet gjentatte fremstillinger av hvem SAFO foreslo som brukerrepresentanter til utvalget som skal se på tiltak for å sikre politikken overfor mennesker med utviklingshemning.

Både i svaret som Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet ga til Likestillings- og diskrimineringsombudet og i svaret fra barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne til stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal (Ap), fremstilles det som om det var tvil om hvem som ble foreslått som SAFO-representanter, noe det ikke er grunnlag for.

Representantene fra NFU som er foreslått som SAFO-representanter har viktig kompetanse for arbeidet utvalget skal gjøre. SAFO ber derfor be om at BLD vurderer saken på nytt, og tar inn en representant i det offentlige utvalget fra den organisasjonen i Norge som i størst grad representerer utviklingshemmede.

Les også

Tidligere omtale på NFU sine nettsider:

 

Jens Petter Gitlesen

3 november 2014

Tips noen om siden