Foto av Erna Solberg og Siv Jensen

Foto: Eirik Helland Urke

Rettighetsfesting av BPA

VG skriver at den kommende regjeringen Erna Solberg, vil rettighetsfeste brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

Både Høyre og Frp har vært aktive pådrivere for å få innført en rett til BPA. Men det partiene forfekter i opposisjon er ikke alltid helt sammenfallende med hva de gjør i regjeringsposisjon. Det var derfor svært gledelig at både Erna Solberg og Siv Jensen sier at BPA skal rettighetsfestes.

Det er allerede kommet kritiske røster til den kommende rettighetsfestingen. Slik kritikk bør en glemme. Foreløpig er det ikke kommet noe forslag som sier hvordan rettighetsfestingen skal utformes. Flere politikere i både Høyre og Frp er svært godt kjent med problemstillingen, mulige og gode løsninger. Det er all grunn til å forvente at den kommende regjeringen Erna Solberg vil fremme et godt forslag til rettighetsfesting. Skulle det motsatte visse seg å bli tilfelle, vil det være et stort rom for påvirkning. Regjeringen kommer til å behandle tusenvis av saker. La oss å glede oss over at BPA er en av de få sakene som den kommende regjering velger å ta standpunkt til før den har tiltrådt.

Denne høsten blir nok regjeringen opptatt av å sette sitt preg på forslaget til statsbudsjett. Men til våren bør det være mulig å presentere et høringsutkast til rettighetsfesting.

Hovedmotstanderne på feltet har ikke vært politikere men forvaltningen hvor litt for mange har lest erfaringer fra Sverige som antyder at rettighetsfesting av BPA er en utgiftsbombe. Imidlertid trenger ikke BPA koste en krone mer enn dagens tjenestetilbud. Den enkleste og billigste løsningene er å innføre en ny § 2-9 i pasient- og brukerrettighetsloven:

§ 2-9 Rett til brukerstyrt personlig assistanse

Tjenestemottaker har rett til å få uttrykt omfanget av praktisk bistand, støttekontakt og opplæring i timer. Tjenestmottaker kan selv velge om tjenestetilbudet skal være i form av kommunale tjenester eller om tjenestemottaker selv vil organisere tjenestene i form av brukerstyrt personlig assistanse.

Med en slik lovstruktur blir enkeltvedtaket og timene uavhengig av organiseringen av tjenestene. Med timesatser innen rimelighetens grenser, vil BPA ikke kunne bli dyrere enn kommunale tjenester. Så enkelt kan det gjøres.

Jens Petter Gitlesen

3 oktober 2013

Tips noen om siden