Kjetting med hengelås

Kjetting med hengelås

Rekordmye bruk av tvang

Vedtak om tvang og makt overfor mennesker med utviklingshemning fortsetter å vokse. I 2013 hadde 1102 personer slike vedtak, en økning på 196 personer siden 2012.

Siden år 2000 har tvangsvedtakene eksplodert med en økning på 619%. Helsetilsynets tilsynsmelding for 2013 viser at trenden fortsetter. Økningen fra 2012 til 2013 var på 22%. Blant voksne med utviklingshemning, kan en regne med at rundt 6,5% av personer med utviklingshemning og vedtak om omsorgstjenester, er underlagt tvangstiltak.

Utviklingen av vedtak om tvang og makt samt antall tilsyn

Figur 1: Utviklingen av antall personer med vedtak om bruk av tvang og makt samt antallet stedlige tilsyn

Bruken av vedtak om tvang og makt har jamnt og trutt økt fra å omfatte 179 personer i år 2000 til 1102 personer i 2013. Til tross for den kraftige økningen, har de stedlige tilsynene avtatt over tid.

Figur 2: Utviklingen av antall personer med vedtak om bruk av tvang og makt samt antallet dispensasjoner fra kompetansekravet

For å utøve tvang og makt, kreves to personer hvor den ene skal ha høyskoleutdanning. Dispensasjoner fra utdanningskravet er hovedregelen. I 2013 ble det gitt dispensasjon fra utdanningskravet i 88% av tilfellene.

Det er vanskelig å se for seg en tilsvarende utvikling i tvangsbruken overfor noen andre samfunnsgrupper uten at myndighetene iverksetter tiltak. I Norge bekymrer vi oss over menneskerettighetsbrudd i Iran og Nord-Korea. Menneskerettighetsbruddene i norske bofellesskap, synes ikke å vekke bekymring.

Jens Petter Gitlesen

Tips noen om siden