Nytt rundskriv om BPA

Helse- og omsorgsdepartementet har kommet med et nytt rundskriv som skal utdype hva som ligger i rettigheten om brukerstyrt personlig assistanse.

Tips noen om siden