Logo til Utdanningsdirektoratet

Ny brukervennlig veileder om spesialundervisning

Utdanningsdirektoratet har lansert en ny og brukervennlig veileder om spesialundervisning.

Selvsagt kan alt gjøres bedre. Juristene vil savne flere lovhenvisninger og den som er opptatt av forholdene som nettopp deres barn opplever på skolen, vil kunne hevde at veilederen er for lite konkret. Opplæringsloven inneholder store rom for skjønn. På slike felt, er det umulig å gi krystallklar veiledning. Selv opplevde jeg savnet av klar beskrivelse av inntaksprosedyeren på videregående skole som den største mangelen.

Men veilederen er nettbasert, brukervennlig, lett tilgjengelig og god. Den er skrevet i et språk som bør være forståelig for de fleste foreldre.

Det viktigste nå er at foreldre til elever med spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp tar veilederen i bruk.

Jens Petter Gitlesen

Tips noen om siden