Jannicke Andersen

NFUs representant i NRKs brukerråd

Jannicke Andresen representerer Norsk Forbund for Utviklingshemmede i NRKs nyopprettede brukerråd.

Jannicke Andresen jobber til daglig som redaksjonsmedarbeider i Empo TV. Få har bedre kvalifikasjoner til å rådgi NRK om tilpasninger som vil gjøre radio og tv lettere tilgjengelig for mennesker med utviklingshemning. Foruten å ha stor interesse i mediaproduksjon og bred innsikt i problemstillingene knyttet til det å lage tv-programmer for mennesker med utviklingshemning, er Jannicke daglig i et miljø hvor journalistikk og tv-produksjon er hovedvirksomheten. Hun får innspill fra kollegaer og kan prøve ut tanker, synspunkter og ideer på kollegaer som også er opptatt av journalistikk og tv-produksjon hvor mennesker med utviklingshemning er hovedmålgruppen.

- Jeg håper vi kan komme et skritt videre i å tilrettelegge NRKs tilbud for mennesker med utviklingshemming, sa Jannicke til NRK.

Les NRK sin omtale av brukerrådet

Jens Petter Gitlesen

Tips noen om siden