Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne

NFU søker ikke dialog med Kaldheimutvalget

Da NFU takket nei til å sitte i Kaldheimutvalgets referansegruppe, var det ikke et ønske om alternative dialogformer. Vi takker nei til å sitte i referansegruppen fordi vi ikke vil støtte opp om utvalgets arbeid.

De siste 20 årene kan jeg ikke komme på et eneste offentlig utvalg som har behandlet befolkningsgrupper, hvor befolkningsgruppen ikke er representert. Når Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet endrer denne praksisen, så er det ingen som kan nekte dem det. Men NFU vil ikke støtte opp under et utvalgsarbeid på disse premissene.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet synes å forstå NFU slik at vi vil bidra til utvalgets arbeid. Dette er feil.

Blir NFU kontaktet av utvalget, vil vi selvsagt ikke boikotte henvendelsene, men behandle dem på samme måte som andre henvendelser på ikke prioriterte områder.

NFU regner med at det blir en god høringsfrist på utvalgets innstilling og vil prioritere den høringen. NFU vil prioritere eget arbeid for å finne gode løsninger på hvordan en kan sikre politiske målsetninger, loverkets formål og våre internasjonale forpliktelser i politikken overfor mennesker med utviklingshemning.

Les også

Tidligere omtale på NFU sine nettsider:

Jens Petter Gitlesen

4 januar 2015

Tips noen om siden