Foto av de fire partilederne i budsjettsamarbeidet

Mye skrik for lite

Etter harde forhandlinger har budsjettkameratene flyttet på 6 milliarder kroner, dvs. 0,46% av statsbudsjettet.

Endringene i budsjettet vil selvsagt ha store konsekvenser for enslige uføre med forsørgerbyrde, men ut over det, kan jeg ikke se de store endringene.

NFU er selvsagt glad for en økning på 200 VTA-plasser, dvs. 40 til 60 flere arbeidsplasser for utviklingshemmede enn det som lå i regjeringens opprinnelige budsjettforslag. 200 nye VTA-plasser er 200 flere enn det Robert Eriksson hadde lagt inn i sitt budsjett, men adskillig mye mindre enn det 2000 ekstra VTA-plassene som Robert Eriksson foreslo i budsjettet for 2013.

Både Høyre, FrP, Venstre og KrF synes å ha vært enige om at utviklingshemmede som er avhengig av bil for å unngå sosial isolasjon, skal fratas denne rettigheten fra og med 2015. På den annen side vil budsjettkameratene støtte middelklassens kjøp av ladbare hybridbiler. Kjøpere av Porche Cayenne S e-hybrid, sparer 50.000 kroner som følge av budsjettforhandlingene.

Kuttene i voksenopplæringen med omtrent 20% står ved lag. Det er snakk om å kutte ca. 40 millioner, kutt som vil ramme svært manger med utviklingshemning.

Kuttene i voksenopplæring og det å ta bort muligheten for trygdebil, gir en samlet innsparing på ca. 100 millioner kroner.

Jens Petter Gitlesen

21 november 2014

Tips noen om siden