Fra venstre Bent Høie, Siri Fuglem Berg, Jens Petter Gitlesen

Møte med helse- og omsorgsministeren

På dagens møte med helse- og omsorgsminister Bent Høie, presenterte NFU den saken som vi har mest fokus på for tiden.

NFU tok opp vår bekymring knyttet til at stadig flere med utviklingshemning får vedtak om bruk av tvang og makt. Bruken av psykotrop medikasjon er høy og det er aldri ført tilsyn på feltet. Det å forhindre, registrere og å følge opp vold og overgrep overfor mennesker med utviklingshemning har det vært flere saker på i forvaltningen. Det er på tide at det kommer forslag til tiltak på feltet.

Rettighetsfesting av BPA kommer, NFU er opptatt av at BPA blir klart definert og at ordningen blir et reelt alternativ for organisering av omsorgstjenester.

Mest tid brukte vi på å prate om manglende helsehjelp til barn med trisomi 13 og 18. 

Helse- og omsorgsministeren lyttet og jeg regner med at vi vil få respons på flere av våre innspill. Noe av responsen vil trolig komme relativt raskt. Andre punkter vil det ta lenger tid å respondere på.

Møtet var positivt i den forstand at vi var vel så fornøyd da vi gikk som da vi fikk invitasjonen.

Jens Petter Gitlesen

21 mars 2014

Tips noen om siden