Kommunevåpen

Lite på stell i Kragerø

Tilsynet med tjenestetilbudet til voksne med utviklingshemning i Kragerø kommune avdekte svært mange ulovligheter, feil og mangler.

Tilsynet påpekte fem avvik fra lovverket:

Avvik 1

Kragerø kommune sikrer ikke at den personlig assistansen er individuelt tilrettelagt. Ledelsen sikrer ikke at aktiviteter blir gjennomført i henhold til plan.

Avvik 2

Kragerø kommune sikrer ikke at samtlige ansatte har nødvendig kompetanse og tilstrekkelig systematisk opplæring til å ivareta sine oppgaver.

Avvik 3

Kragerø kommune sikrer ikke gjennom sine styringssystemer at journalene inneholder relevante og nødvendige opplysninger om bruker, helsehjelpen og annet som er nødvendig for å yte forsvarlig helsehjelp.

Avvik 4

Kragerø kommune sikrer ikke at brukerne får forsvarlig helsehjelp, herunder at det blir iverksatt nødvendige tiltak etter legekonsultasjon og at brukere som utagerer får akutt helsehjelp.

Avvik 5

Kragerø kommune har ikke et system som sikrer at samtykkekompetanse blir vurdert og at brukermedvirkning blir ivaretatt.

Les mer på nettsidene til Helsedirektoratet

Jens Petter Gitlesen

 

9 september 2016

Tips noen om siden