Foto av Lillian Haugerud

Lillian Haugerud er gått bort

Beskjeden om Lillian Haugeruds bortgang kom som svært overraskende. NFUs fylkesleder i Telemark var aktiv frem til hun uventet døde i natt.

Lillian Haugerud har vært aktiv i NFU siden tiden før vi fikk elektronisk medlemssystem på 1980-tallet. Hun har innehatt de vervene som en kan ha i NFU på lokal- og fylkesplan. Lillian var en klar og uredd stemme som talte likestillingens sak. Hun engasjerte seg i kommunepolitikken i Porsgrunn for å sikre best mulig levevilkår for mennesker med utviklingshemning. Lillian sto på barrikadene og arbeidet for NFUs kjerneverdier: Likestilling, rettsikkerhet og normalisering.

Lillian Haugerud engasjerte seg i det praktiske og var blant drivkreftene bak klubben i Porsgrunn, et fritidstilbud til mennesker med utviklingshemning som hun var med å grunnlegge i 1983. Siden den gang har Lillian kjempet mange kamper for å opprettholde tilbudet. Hun var opptatt på onsdagene for da var det klubbkveld og sammenkomst for de rundt 80 klubbmedlemmene.

NFU har mistet en av våre handlekraftige som både ville og kunne.

Nå går tankene våre til Lillians familie og hennes nære.

Jens Petter Gitlesen

30 november 2015

Tips noen om siden