LDO vil ha dine erfaringer med ny vergemålslov

Er du verge eller har du selv verge? Kjenner du noen som har verge? Da vil Likestillings- og diskrimineringsombudet høre fra deg!

Likestillings- og diskrimineringsombudet fører tilsyn med gjennomføringen av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD).

Norge har fått ny lov om vergemål. Det er lite kunnskap om hvordan loven praktiseres. Likestillings- og diskrimineringsombudet skal levere en rapport til FN om dette. Derfor vil LDO gjerne få dine innspill på hva som fungerer bra og hva som fungerer dårlig med den nye vergemålsordningen.

Ombudet arbeider med en supplerende rapport til FN-komiteen for rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD-komiteen). I den forbindelse har ombudet utarbeidet et spørreskjema til de som er verger, har verge og de som kjenner noen som har verge.

Formålet med spørreskjemaet er å innhente erfaringer om praktiseringen av ny vergemålslov.  Innspillene fra spørreskjemaet vil brukes som erfaringsgrunnlag i ombudets rapport til CRPD-komiteen.

Klikk her for å gi innspill!

Tips noen om siden