Foto av Hege Haukeland Liadal (Ap)

Hvorfor utelates NFU?

Stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal (Ap) stiller spørsmål om hvorfor statsråd Solveig Horne utelater NFU fra utvalget som skal foreslå tiltak for å sikre utviklingshemmedes levekår. NFU takker Hege Haukeland Liadal for å sette saken på dagsorden!

Spørsmål

Hva er årsak til at Norsk Forbund for Utviklingshemmede ikke får delta i utvalget?

Begrunnelse

Stortinget har vedtatt å sette  ned et utvalg med bred sammensetning for å ivareta rettighetene til mennesker med utviklingshemning. Det har de siste årene vært stort fokus på ulike menneskers levekår. Resultatene fra utvalgenes arbeid brukes aktivt i politisk arbeid.

Hege Haukeland Liadal (Ap)

21 oktober 2014