Gladsak fra voksenopplæringsforbundet!

Kampen mot studieforbundskuttet har lykkes! I budsjettforliket reverseres hele kuttet på 40 millioner.

Vofo melder i dag på sin facebookside:

  • Nærmere 12 000 personer har signert Næunderskriftskampanjen, Redd kursene våre - stopp studieforbundskuttet til frivilligheten.
  • Over 250 artikler, leserinnlegg og oppslag er skrevet i over 100 forskjellig lokal-, regional- og rikspresse.
  • Personer fra over 80 forskjellige studieforbund og medlemsorganisasjoner har skrevet artiklene, leserinnleggene og oppslagene.

Tips noen om siden