Ordfører i Sør-Varanger, Cecilie Hansen

En unik ordfører

Cecilie Hansen (Sp), ordfører i Sør-Varanger kommune, viser i handlig at hun ønsker å prioritere gode tjenester og god dialog med kommunens innbyggere med utviklingshemning og deres pårørende.

Før jul, kom ordføreren i Sør-Varanger, Cecilie Hansen (Sp), uanmeldt til NFU sine lokaler på Youngstorget. Ordføreren ønsket å diskutere forholdet mellom kommunen og innbyggerne med utviklingshemning, hvordan en kunne sikre seg en positiv og god dialog.

Samtalen var konstruktiv og jeg ble invitert til Kirkenes. På mandag reiser jeg for å møte pårørende, politikere og forvaltere.

Mennesker med utviklingshemning er svært avhengige av kommunale tjenester gjennom hele livet. Mange opplever konflikter. NFU har to juridiske rådgivere som bistår medlemmer i enkeltsaker. Jeg er svært glad for initiativet til ordfører Cecilie Hansen. Initiativet kan bære frukter og kan uansett ikke være til skade. Det er kanskje litt merkelig at jeg aldri har opplevd lignende før. En kan trygt slå fast at Sør-Varanger har en unik ordfører.

Jens Petter Gitlesen

Tips noen om siden