Foto av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne

En krevende misforståelse

I et svar til Likestillingsombudet hevder Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet at Ivar Stokkereit (UNICEF Norge) er Safo sitt forslag til bukerrepresentant.

Regjeringen oppnevnte Kaldheimutvalget for å foreslå tiltak for å sikre utviklingshemmedes levekår. Begge de to paraplyorganisasjonene SAFO og FFO ble bedt om å foreslå kandidater til utvalget. FFO sitt forslag til utvalgsmedlem, lederen i Autismeforeningen, ble oppnevnt til utvalget. Ingen av SAFO sine forslag, NFUs tidligere nestleder Gunn Strand Hudchinson og vår nåværende nestleder Bjug Ringstad, ble funnet aktuelle.

Likestillings- og diskrimineringsombudet reagerte på at utviklingshemmede selv og deres organisasjoner ikke var representert i et utvalget. I brev til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet hevdet Likestillings- og diskrimineringsombudet at utvalgssammensetningen ikke var i samsvar med FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne hvor det heter at en aktivt skal trekke inn og rådføre seg inngående med mennesker med nedsatt funksjonsevne gjennom de organisasjoner som representerer dem.

 

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har nå svart Likestillings- og diskrimineringsombudet. I svaret hevdes det: "FFO foreslo Annette Drangsholt som brukerrepresentant. SAFO spilte inn Ivar Stokkereit som ekspert på barns rettigheter. Disse er oppnevnt som medlemmer av utvalget."

 

Enhver som kan lese, vil se at SAFO foreslo Gunn Strand Hudchinson og Bjug Ringstad som brukerrepresentanter. Når Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet forsøker å late som at SAFO foreslo Ivar Stokkereit som brukerrepresentant, så viser det først og fremst at departementet ikke ønsker å forstå.

 

Omtale av saken

 

Jens Petter Gitlesen

22 oktober 2014

Tips noen om siden