Tegning av planlagt institusjon i Trøgstad

Ber Husbanken stoppe Trøgstad kommune

I lang tid har Trøgstad kommune planlagt en omsorgsbolig, stikk i strid med alle retningslinjer. NFU ber Husbanken å avslå tilskudd til prosjektet og heller veilede kommunen slik at også boligpolitikken overfor mennesker med utviklingshemning blir i samsvar med nasjonale føringer og internasjonale konvensjoner.

Trøgstad kommune har lagt ned mye tid og penger i planleggingen av en omsorgsgetto, bestående av 24 leiligheter og tilknyttet dagsenter. Prosjektet er ment å være et botilbud for personer med ulike diagnoser som rus, psykiatri og utviklingshemning. Bygget er planlagt utenfor den ordinære boligbebyggelsen, i nærheten av sykehjemmet, skolen og andre offentlige bygg. Til tross for iherdige protester fra brukergruppene i kommunen, har kommunen fortsatt prosessen.

Den 6. februar 2015, fortalte rådmann Tor-Anders Olsen, til avisen Smaalenene at kommunen hadde vært i møte med Husbanken som stilte seg positive til prosjektet. Rådmannen anslo byggestart om et års tid.

NFU har sendt brev til Husbanken og bedt dem avslå søknader om tilskudd og finansiering fra Trøgstad kommune og heller veilede kommunen slik at kommunens boligpolitikk blir i samsvar med Husbankens regelverk, nasjonale føringer og internasjonale konvensjoner.

Brev til Husbanken

Tidligere omtale:

 

Jens Petter Gitlesen

8 februar 2015

Tips noen om siden