Tegning av planlagt institusjon i Trøgstad

Ber Husbanken dempe kommunal institusjonsiver

Østfold regionlag ber Husbanken veilede Trøgstad kommune, slik at kommunen følger nasjonale politiske målsetninger, Husbankens regelverk og internasjonale konvensjoner.

Trøgstad kommune er liten i innbyggertall, men institusjonsplanene er store. Det planlagte institusjonsbygget er på drøyt 5200 kvadratmeter. Kommunen planlegger å samle innbyggerne med bistandsbehov. I tillegg skal både dagsenter og en del av kommunens helse- og omsorgsforvaltning plasseres i samme bygg.

Kommunen plikter å legge tilrette for at alle, i størst mulig grad, skal kunne velge hvor og med hvem de skal bo. Trøgstad kommune gjør det motsatte.

Den statlige boligpolitikken utøves av Husbanken som også er en viktig finansieringskilde. NFU Østfold regionlag ber Husbanken om å veilede kommunen, slik at kommunepolitikerne får andre tanker i hodet. Nå planlegger kommunen ut i fra en institusjonsomsorg større enn den gjennomsnittlige institusjonen var i 1989, før en vedtok å legge ned institusjonene.

Lenker

 

Jens Petter Gitlesen

2 desember 2014

Tips noen om siden