Forsiden til den alternative rapporten til FN-komiteen

Alternativ rapport til FN-komiteen

Sivilsamfunnets rapport om Norges etterlevelse av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne, ble lansert i dag. Totalt påpeker rapporten 161 forhold som ikke samsvarer med FN-konvensjonen.

Norske myndigheter har skrevet sin rapport til FN-komiteen som overvåker landenes etterlevelse av CRPD. Likestillings- og diskrimineringsombudet har skrevet tilsvarende rapport. I dag ble sivilsamfunnets rapport lansert. Totalt lister rapporten fra sivilsamfunnet opp 161 kritiske punkter. Forhold som er av spesiell interesse for mennesker med utviklingshemning, finner en spesielt i omtalen under artiklene 12-30.

Les rapporten her

Jens Petter Gitlesen

3 desember 2015

Tips noen om siden