LDOs seminar om tvang

Likestillings- og diskrimineringsombudet invtiterer til seminar om tvang i psykisk helsevern og tvang i tjenster til personer med utviklingshemning.

Tid 13 desember 2017 , 09.00 - 15.00
Sted Litteraturhuset, Oslo
Arrangør Likestillings-og diskrimineringsombudet

Seminaret vil sette fokus på hvordan oppnå retten til selvbestemmelse i psykisk helsevern og tvang i tjenester til personer med utviklingshemning. Det settes særlig søkelys på tvangsmedisinering etter psykisk helsevernlov.

Les mer om seminaret her

Tips noen om siden