INNVITASJON TIL MEDLEMSMØTE NFU Rogaland

NFU Rogaland fylkeslag innviterer til medlemsmøte 10. februar 2018 i Madla Bydelshus, Åsta Kongsmors gate 20, 4044 Hafrsfjord

Tema:

  1. I NOU rapporten „På lik Linje“ er det foreslått 8 tiltak for å  realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming. Dette er et viktig dokument for å krevje lovpålagte omsorgstjenester.
  2. I alle kommuner i Rogaland er det lange ventelister på kommunale boliger for utviklingshemmede. Privat –offentilg samarbeid om selveierboliger er løsningen i mange kommuner for å korte ned ventelistene. Hva er fordelen/ulempen ved en slik løsning.

Program:

Kl. 09.30 - 10.00  Ankomst kaffe/te/frukt

Kl. 10.00 - 11.00  På lik linje; ved NFU forbundsleder Jens Petter Gitlesen.

Kl. 11.00 - 11.30  Info fra fylkeslaget.

Kl. 11.30 - 12.30  Bolig for utviklingshemmede; Privat – offentlig samarbeid; ved Leder samordningsenheten i Sandnes kommune Gunn Vignes.

Kl. 12.30 – 13.30 Lunsj

 

Påmeldingsfrist er 7. februar 2018

Pris . kr 100,- per person

 Påmelding sendes til:  post@nfu-rogaland.no eller

NFU Rogaland fylkeslag

Hillevågsveien 100, 4016 Stavanger          

Tlf.:   48 51 48 63

 

Tips noen om siden