Styret

Styret i NFU Rogaland består av:

Leder: Synnøve Bårdsen Lindanger
synnoveblindanger@gmail.com

Mob: 93878946

 

Nestleder: Odd Kåre Barkved

oddkare.barkved@gmail.com

Mob: 97144345

 

Styremedlem: Sissel Sunnanå

sissel.sunnanaa@hotmail.com

Mob. 95790353

 

Styremedlem: Monica Sirevåg Tjøtta
monicatjotta@hotmail.com

Mob: 90923911

 

Styremedlem: Nina Helen Øverby
nina.h.overby@lyse.net

Mobil: 99472680

 

Styremedlem: Ann Elin Mikkelsen
Lurven2007@gmail.com
Mob: 95451471

 

  1. vara: Unni Høiby
    unni.hoeibo@rogfk.no

 

  1. vara: Iren Frøiland
    irenfroiland@outlook.com

 

  1. vara: Johannes Tveitnes
    ijhe5@hotmail.com

Tips noen om siden